2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 4 Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 2018-03-26 Файл хавсаргаагүй байна
2 98 Хөтөлбөр батлах тухай 2017-11-28 Файл хавсаргаагүй байна
3 33 Гадаад сургалтанд хамруулах тухай 2018-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
4 32 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2018-01-25 Файл хавсаргаагүй байна
5 31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-24 Файл хавсаргаагүй байна
6 30 Өндөржүүлсэн бэлэн байдалд ажиллуулах тухай 2018-01-23 Файл хавсаргаагүй байна
7 29 Хорио цээрийн дэглэм тогтоох тухай 2018-01-23 Файл хавсаргаагүй байна
8 28 Арга хэмжээ зохион байгуулах, хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-23 Файл хавсаргаагүй байна
9 26 Тэмээчдийн зөвлөгөөн зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-01-22 Файл хавсаргаагүй байна
10 24 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
11 23 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
12 22 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
13 21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-18 Файл хавсаргаагүй байна
14 19 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
15 18 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
16 17 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
17 16 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
18 15 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
19 14 Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгох тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна
20 13 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2018-01-17 Файл хавсаргаагүй байна