2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хууль эрх зүйн сан
Дугаараар хайх:
Ж нь: 56
Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Дугаар Гарчиг Огноо Файл
1 595 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг болгон өөрчлөн байгуулах тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
2 594 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
3 593 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
4 592 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
5 591 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
6 590 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
7 589 Түр зөвшөөрөл олгох тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
8 588 Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
9 587 Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
10 586 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-13 Файл хавсаргаагүй байна
11 585 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
12 584 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
13 583 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
14 582 Хөрөнгө шийдвэрлэх тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
15 581 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
16 580 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
17 579 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-12-12 Файл хавсаргаагүй байна
18 577 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
19 576 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна
20 575 Хяналтын аймгийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-12-11 Файл хавсаргаагүй байна