2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газраас “Байгалийн амьтан ургамлын дэлхийн өдөр”-ийг тохиолдуулан сумдын байгаль орчны улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч, нөхөрлөлийн гишүүдийн дунд “Ан амьтад” гэрэл зургийн уралдаан зарлажээ. Тус уралдаанд 60 гаруй бүтээл ирүүлснээс 1 дүгээр шатанд шалгарсан 30 зургийг олон нийтэд танилцуулж байна. Та бүхэн таалагдсан гэрэл үургийн нэрийг comment хэсэгт бичнэ үү.


facebook page
twitter