Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Жил ирэх бүр хүүхдүүдийн урласан бүтээл чанаржиж, тоо хэмжээ ихэсч байна.


facebook page
twitter