2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
4, 8 дугаар багийн чиглэлд тавигдсан 793 м авто замын нээлтийн үйл ажиллагаа


facebook page
twitter