Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
4, 8 дугаар багийн чиглэлд тавигдсан 793 м авто замын нээлтийн үйл ажиллагаа


facebook page
twitter