Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
"Архидалтгүй Өвөрхангай"-н төлөө албан байгууллага, ард иргэд нэгдэж байна.


facebook page
twitter