Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Эрдэнэзуу музейгээс алдагдсан бурхдыг олж илрүүлсэн цагдаагийн алба хаагчдыг шагнав.


facebook page
twitter