2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Эрдэнэзуу музейгээс алдагдсан бурхдыг олж илрүүлсэн цагдаагийн алба хаагчдыг шагнав.


facebook page
twitter