Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Арвайхээр суманд махны шинэ үйлдвэр ашиглалтанд ороход бэлэн болжээ


facebook page
twitter