2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Арвайхээр сумын шүлхий өвний хяналтын 21 цэгт ажиллаж байгаа албан хаагчдад урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж, ариутгал, халдваргүйтгэлийн заавар, зөвлөмжөөр хангалаа

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтнүүд Арвайхээр сумын шүлхий өвний хяналтын 21 цэгт ажиллаж байгаа албан хаагчдад урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж,  эмийн багц олгон, ариутгал, халдваргүйтгэлийн заавар, зөвлөмжөөр хангалаа.facebook page
twitter