2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг сайтар хийж үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна.

Хот хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг сайтар хийж үйл ажиллагааг хэвийн явуулж байна.facebook page
twitter