2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ээлжийн амралтыг 2018 оны 3 дугаар сарын 12-ноос эхлүүлэх хүсэлтийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдад хүргүүлэв.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын ээлжийн амралтыг 2018 оны 3 дугаар сарын 12-ноос эхлүүлэх хүсэлтийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдад хүргүүлэв.facebook page
twitter