Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Ахмадаа дээдлэх жилийн ажлын дүрст сурталчилгаа хийгдэж байна.

Ахмадаа дээдлэх жилийн ажлын хүрээнд нэгдсэн танилцуулга, видеог бэлтгэж удахгүй нийтэд сурталчилна.facebook page
twitter