Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
2017 оны Цэрэг татлагын хуваарь

                                                              ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВУУЛАХ ХУВААРЬ

Д/д

Сум

Он, сар, өдөр

Цаг

Эхлэх

Дуусах

1

Арвайхээр

2017.10.01-02

08.30

18.00

2

Баянгол

2017.10.03

08.30

18.00

3

Сант

2017.10.04

08.30

18.00

4

Баян-Өндөр

2017.10.05

08.30

18.00

5

Бүрд

2017.10.06

08.30

18.00

6

Өлзийт

2017.10.07

08.30

18.00

7

Есөнзүйл

2017.10.08

08.30

18.00

8

Хархорин

2017.10.09-10

08.30

18.00

9

Хужирт

2017.10.11

08.30

18.00

10

Зүүнбаян-Улаан

2017.10.12

08.30

18.00



facebook page
twitter