Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг сумдад ажиллана.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 189 дүгээр тогтоолын дагуу өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг сумдад ажиллана.facebook page
twitter