2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг сумдад ажиллана.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 189 дүгээр тогтоолын дагуу өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангах ажлын хэсэг сумдад ажиллана.facebook page
twitter