2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагт www.eec.mn сайтад нийтлэгдэнэ.

Элсэлтийн ерөнхийшалгалтын дүн 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагт  www.eec.mn сайтад нийтлэгдэнэ.facebook page
twitter