Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дүн 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагт www.eec.mn сайтад нийтлэгдэнэ.

Элсэлтийн ерөнхийшалгалтын дүн 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагт  www.eec.mn сайтад нийтлэгдэнэ.facebook page
twitter