Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017 оны 6 дугаар сарын 19-нөөс 20-ны өдрүүдэд Аюуш баатрын талбайд зохион байгуулагдаж байна.

Нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017 оны 6 дугаар сарын 19-нөөс 20-ны өдрүүдэд Аюуш баатрын талбайд зохион байгуулагдаж байна.facebook page
twitter