2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017 оны 6 дугаар сарын 19-нөөс 20-ны өдрүүдэд Аюуш баатрын талбайд зохион байгуулагдаж байна.

Нийгмийн хамгааллын салбарын нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2017 оны 6 дугаар сарын 19-нөөс 20-ны өдрүүдэд Аюуш баатрын талбайд зохион байгуулагдаж байна.facebook page
twitter