Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Ирэх 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжих хуулиудын үзэл баримтлал, шинэ зохицуулалтын талаар холбогдох хууль, хяналтын байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 5 өдрийн сургалтыг аймгийн ХДТ-т зохион байгуулж байна.

Ирэх 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжих хуулиудын үзэл баримтлал, шинэ зохицуулалтын талаар холбогдох хууль, хяналтын байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 5 өдрийн сургалтыг аймгийн ХДТ-т зохион байгуулж байна. facebook page
twitter