2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Ирэх 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжих хуулиудын үзэл баримтлал, шинэ зохицуулалтын талаар холбогдох хууль, хяналтын байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 5 өдрийн сургалтыг аймгийн ХДТ-т зохион байгуулж байна.

Ирэх 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр хэрэгжих хуулиудын үзэл баримтлал, шинэ зохицуулалтын талаар холбогдох хууль, хяналтын байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 5 өдрийн сургалтыг аймгийн ХДТ-т зохион байгуулж байна. facebook page
twitter