2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд “Амар тайван гэр бүл” дэвжээ тэмцээнийг 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт аймгийн Хөгжимт драмын театрт зохион зохион байгуулна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд “Амар тайван гэр бүл” дэвжээ тэмцээнийг 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт аймгийн Хөгжимт драмын театрт зохион зохион байгуулна. facebook page
twitter