Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд “Амар тайван гэр бүл” дэвжээ тэмцээнийг 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт аймгийн Хөгжимт драмын театрт зохион зохион байгуулна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдын дунд “Амар тайван гэр бүл” дэвжээ тэмцээнийг 2017 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн 14:00 цагт аймгийн Хөгжимт драмын театрт зохион зохион байгуулна. facebook page
twitter