Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Байгууллагуудын архив, албан хэрэг хариуцсан ажилтнуудын сургалт 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн Иргэний танхимд болно.

Байгууллагуудын архив, албан хэрэг хариуцсан ажилтнуудын сургалт 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн Иргэний танхимд болно.facebook page
twitter