2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Байгууллагуудын архив, албан хэрэг хариуцсан ажилтнуудын сургалт 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн Иргэний танхимд болно.

Байгууллагуудын архив, албан хэрэг хариуцсан ажилтнуудын сургалт 2017 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14:00 цагт аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвийн Иргэний танхимд болно.facebook page
twitter