Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
"Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах нь" сэдэвт Өвөрхангай аймгийн Төсвийн шууд захирагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна.

"Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах нь" сэдэвт Өвөрхангай аймгийн Төсвийн шууд захирагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна. Тус зөвлөгөөнд 170 гаруй төсвийн шууд захирагч оролцож байна.facebook page
twitter