2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
"Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах нь" сэдэвт Өвөрхангай аймгийн Төсвийн шууд захирагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна.

"Санхүүгийн сахилга, хариуцлагыг сайжруулах нь" сэдэвт Өвөрхангай аймгийн Төсвийн шууд захирагч нарын зөвлөгөөн зохион байгуулагдаж байна. Тус зөвлөгөөнд 170 гаруй төсвийн шууд захирагч оролцож байна.facebook page
twitter