2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарын ур чадварын тэмцээн 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд Арвайхээр хотод зохион байгуулагдаж байна.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарын ур чадварын тэмцээн 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд Арвайхээр хотод зохион байгуулагдаж байна. Тус тэмцээнд 36 цэцэрлэгээс тус бүр нэг багш оролцож байна.facebook page
twitter