Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарын ур чадварын тэмцээн 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд Арвайхээр хотод зохион байгуулагдаж байна.

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарын ур чадварын тэмцээн 2017 оны 4 дүгээр сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд Арвайхээр хотод зохион байгуулагдаж байна. Тус тэмцээнд 36 цэцэрлэгээс тус бүр нэг багш оролцож байна.facebook page
twitter