2018 оныг "Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын жил" болгон зарлаж, хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хүмүүжил, өв тэгш хүмүүжлийг олгох ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхэллээ.
“Ахмадаа дээдлэх жил”-ийн хүрээнд ахмад дайчин, хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, Өвөрхангай аймгийн Хүндэт иргэн М.Цэдэндоржид орон нутгаас нэг өрөө байр олгож, түлхүүрийг нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр гардуулж өгнө.

“Ахмадаа дээдлэх жил”-ийн хүрээнд ахмад дайчин, хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, Өвөрхангай аймгийн Хүндэт иргэн М.Цэдэндоржид орон нутгаас нэг өрөө байр олгож, түлхүүрийг нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр гардуулж өгнө.facebook page
twitter