Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас 2017 оныг "Ахмадаа дээдлэх жил" болгон зарлаж, төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлж байна.
“Ахмадаа дээдлэх жил”-ийн хүрээнд ахмад дайчин, хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, Өвөрхангай аймгийн Хүндэт иргэн М.Цэдэндоржид орон нутгаас нэг өрөө байр олгож, түлхүүрийг нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр гардуулж өгнө.

“Ахмадаа дээдлэх жил”-ийн хүрээнд ахмад дайчин, хувьсгал тэмцлийн ахмад зүтгэлтэн, Өвөрхангай аймгийн Хүндэт иргэн М.Цэдэндоржид орон нутгаас нэг өрөө байр олгож, түлхүүрийг нь 2017 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр гардуулж өгнө.facebook page
twitter