Аймгийн ИТХ-аас 2014 оныг "Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих жил" болгон, жилийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна. Архидалтгүй Өвөрхангай хөтөлбөр, түүний хүрээнд албан даалгавар гарган хэрэгжүүлж байна.
Арвайхээр хотын төвд байршилтай өнгө үзэмжгүй барилгын нэрлэнэ үү.

Төрийн үйлчилгээ

Мэдээ мэдээлэл

Ìîíãîëûí ¿íäýñíèé ñïîðòûí V èõ íààäìûí õ¿ðýýíä çîõèîí áàéãóóëàãä
2014-04-13
Өвөрхангай аймгийн ЭМГ-аас иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих, эцэг эхчүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ хайх мэдлэгийг олг
2014-04-13
Арвайхээр хотын төвд байршилтай өнгө үзэм
2014-04-09
“2013 оны Шилдэг Нийгмийн эрүүл мэндийн салбар зөвлөл”-өөр Гучин-Ус сумын НЭМСЗ шалгарч, 2 дахь удаагаа энэхүү шагна
2014-04-09
2014 оны 04 сарын 03-нд 1400 цагт Аюушбаатарын төв талбайд аймгийн Засаг даргын тамгийн газар, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Хөдөл
2014-04-07
Өвөрхангай аймгийн ЭМГ-аас “Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих” аяныг 2014 оны 3-р сарын 15-ны өдрөөс эхлүүлэн х
2014-04-02
Бусад мэдээ

Зурагт мэдээ

facebook page
twitter