Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 2016 оныг "Залуучуудын хөгжлийг дэмжих" жил болгон зарлаж, ажлын төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллаж байна.
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих жилийн хүрээнд залуу хүн та ЮУ бүтээх хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?

Төрийн үйлчилгээ

Мэдээ мэдээлэл

“Дэлхийн цагаан таягтны өдөр” буюу
2016-10-13
Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын
2016-10-13
Бусад мэдээ

Үйл явдал

Зарлал

Дэлгэрэнгүй

Зурагт мэдээ

facebook page
twitter